Ubezpieczenie

W ramach wykupionej imprezy turystycznej każdy uczestnik jest ubezpieczony w zakresie kosztów leczenia KL do wysokości 30 000 EUR oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do wysokości 2500 EUR. Na Wasze życzenie można zwiększyć te sumy za dopłatą.

W zakres ubezpieczenia podstawowego nie wchodzi leczenie chorób przewlekłych. Za chorobę przewlekłą uznaje się chorobę mającą długotrwały przebieg, trwającą zwykle miesiącami lub latami, leczoną w sposób stały lub okresowy. W takim wypadku zalecamy rozszerzenie zakresu ubezpieczenia.

W zakres ubezpieczenia podstawowego nie wchodzi również ubezpieczenie od turystyki kwalifikowanej z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka jak i sportów ekstremalnych np.: jazda konna, nurkowanie z butlą, rafting, skoki ze spadochronem, rower, żaglówka, kajak, quady, skoki bangee i inne. W przypadku decyzji udziału w podobnych aktywnościach należy uzgodnić z nami warunki dodatkowego ubezpieczenia.

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w wysokości 3% wartości imprezy. Umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. W przypadku gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.